Karta över Brunnsviken

Lucka 1
Vinterviken
5,1 KM

Vacker och vattennära runda längs smultronstället Vinterviken och sjön Trekanten.

Start

Du startar vid "Melonen" i Fruktparken som ligger precis nedanför Liljeholmens galleria. Bild 1

0-3 km

Starta så att du har Fuktparken på din högra sida och ta vägen fram vägen ner mot vattnet och håll dig på Trekantsstranden så att du har vattnet direkt på din vänstra sida Bild 2

Fortsätt Trekantsstranden framåt i några hundra meter Bild 3.
Innan du kommer fram till Entréskolan svänger du upp höger så att du kommer upp på Liljeholmsvägen

Följ Liljeholmsvägen hela vägen tills du kommer fram till Gröndalsvägen och ta då vänster. Fortsätt Gröndalsvägen i ca 800 meter Bild 4 och ta sedan Mörtvikskroken vänster.

Följ Mörtvikskroken tills vägen delar sig och håll då vänster. Forsätt vägen i ca 300 meter och ta sedan höger Bild 5.

Forsätt framåt, förbi Wintervikens Café Bild 6fram till vattnet där vägen tar en U-sväng och sedan vänder tillbaka.

3-5,1 km

Följ Vinterviksvägen rakt fram i ca 500 meter Bild 7 och ta sedan först vänster och sedan direkt höger. Du passerar här Café Vintervikens trädgård.
Fortsätt vägen fram, över övergångsstället Bild 8 och ner mot vattnet (Trekanten).

Fortsätt vägen fram så att du har vattnet direkt på din vänstra sida. Delar av denna sträcka går på trädäck Bild 9 så var varsam om det är halt underlag.

Efter drygt 800 meter kommer du fram till Fruktparken och leta dig då upp mot målet vid Melonen där du startade Bild 10.

observera!

Delar av banan saknar belysning så genomför rundan under dagtid eller använd pannlampa eler liknande.

Karta över Brunnsviken

Lucka 2
Hagaparken
7,6 KM

Start

Du startar vid Koppartälten högt upp i Hagaparken Bild 1

0-4 km

Starta så du har ryggen mot Koppartälten och ta vägen upp snett höger och sen sen vänsterBild 2.
Fortsätt grusvägen fram i ca 1 km Bild 3 och håll snett vänster efter att du passerat grinden Bild 4.

Du passerar snart Haga Forum och tar sedan vänster och sedan vänster igen när du kommer ner till vattnet.
Fortsätt vägen fram med vattnet på din högra sida Bild 5.

Efter att du kommit totalt 4 km så tar du en skarp högersväng Bild 6 och sedan vänster upp på en mindre stig Bild 7.

4-8 km

Nu kommer ett parti med mindre stig Bild 8 innan du kommer ut till en asfaltsväg/cyckelväg där du tar vänster Bild 9.

Efter ca 500 meter så kommer du ut till Lings väg där du tar vänster (Bild 9).
Fortsätt rakt fram och sen över övergångsstället Bild 10 och in på den mindre grusvägen.

Följ grusvägen och sväng sedan vänster in mot Koppartälten Bild 11.
Målet är sedan vid samma ställe där du startade Bild 12.

observera!

Denna runda innehåller partier utan belysning samt kortare partier med smal skogsstig.

Karta över Brunnsviken

Lucka 3
Essingeöarna
6,7 KM

Start

Starten är vid Mariebergsbron Bild 1 på Kungsholmensidan.

0-3 km

Ta dig över Mariebergsbron och sväng sedan höger in på Gamla Essinge broväg Bild 2. När vägen delar sig efter ca 300 meter håller du höger och tar sedan höger igen Bild 3. Du tar sedan trapporna ner mot vattnet och håller vänster på grusvägen så du har vattnet på din högra sida. 

Fortsätt grusvägen tills du kommer fram till bron (efter totalt ca 1 km. Sväng då vänster upp så du har bron på din högra sida Bild 4. Ta trapporna Bild5 så du kommer upp på bron och sedan direkt höger. Ta dig över bron och sedan direkt höger in på Essingeringen Bild 6

Följ Essingeringen, förbi tvärbanestationen, hela vägen tills vägen tar slut. Ta då höger in på Gamlegårdsvägen och sedan vänster ner mot vattnet Bild7. Håll dig på vägen/trädäcket så du har vattnet på din högra sida Bild8 i ca 400 meter. Ta sedan vänster uppför trapporna. 

3-5 km

Efter du kommit upp för trapporna tar du första höger in på Skogsmarksvägen. När du kommer till vägens slut tar du höger och sedan vänster in på Stenkullavägen. 

Fortsätt Stenkullavägen ca 500 meter och sväng sedan ner höger Bild9. När du kommer ner för backen tar du vänster och fortsätter rakt fram in på grusvägen.Efter ca 500 meter tar du vänster och tar dig upp till Essingeringen. 

5-6,7 km

Fortsätt Essingeringen fram till bron och sedan över bron tillbaka till  Lilla essingen Bild 10.När du kommit över på andra sidan tar du vänster, nedför trapporna och tar dig ner mot vattnet.Ner vi vattnet tar du vänster så du har vattnet direkt på din högra sida. 

Du avviker en kort sväng från vattnet och tar dig genom bostadshusen och sen via Primusgatan tillbaka mot vattnet igen Bild 11. Fortsätt längs vattnet i drygt 500 meter och sväng sedan vänster och ta dig upp till Mariebergsbron. Ta dig över bron och nå målet som är på andra sidan bron Bild 12

observera!

• På denna bana förekommer det trappor. Var försiktig, särskilt vid halt väglag.
• Delar av banan saknar belysning. Genomför dagtid eller medtag egen belysning.
• Det finns några vägövergångar där vi uppmanar till extra försiktighet. 

Karta över Brunnsviken

Lucka 4
Hammarby Sjö
5,7 KM

Start

Du startar på Skanstullsbron vid trappnedfarten mitt på bron Bild 1.

0-3 km

Ta trapporna ner och sen höger ner mot vattnet och därefter vänster så du har vattnet på din högra sida Bild 2. Följ sedan Norra Hammarbyhamnen längs vattnet i nästan 2 km Bild 3.
Sväng sedan snett vänster och sedan Alsnögatan höger.
Vid gatans slut svänger du vänster och sedan 360 grader höger Bild 4.
Fortsätt rakt fram över Danviksbron Bild 5 och sedan följ vägen fram.
Korsa övergånsgstället Bild 6 och ta sedan vänster ner mot vattnet och sedan vänster igen så att du har vattnet på din högra sida.

3-5,7 km

Håll dig längs vattnet Bild 7 tills du kommer till Sicklauddsbron Bild 8.
Ta dig över bron och ta sen direkt höger in på Sickla Kaj Bild 9.
Fortsätt längs vattnet tills du kommer till trapporna vid Skanstulls bron Bild10. Ta trapporna upp och sen höger till målet där du startade.

observera!

Rundan innehåller trappor samt ett övergångsställe.

Karta över Brunnsviken

Lucka 5
Riddarfjärden
8,4 KM
-- EJ KLAR

Start

Du startar vid statyn mellan Turebergshuset och Sollentuna centrum som ligger i direkt närhet till Sollentunas pendeltågsstation och busstorg bild 1.

0-4 km

Ta vägen fram så att du har Sollentuna centrum på din högra sida bild 2. Efter ca 150 meter kommer du fram till Sollentunavägen som du via övergångsstället korsar 3. Ta först vänster och sen Ängsvägen höger 4. Håll sen vänster så att du har Sollentuna Sjukhus på din vänstra sida 5 uppför backen.

Ta grusvägen (serpentinvägen) nedför backen så att du kommer ner till Strandvägen och Edsviken 6. Korsa övergångsstället 7 och ta Strandpromenaden höger så att du ha vattnet på din vänstra sida. Fortsätt strandpromenaden hela vägen och uppför backen när vägen svänger höger. Ta sen första avtagsvägen vänster (Skansvägen) och efter ca 500 meter vänster ner på Ringvägen 8.

Efter att vägen rundat den lilla udden och svänger upp höger viker du av ner mot vattnet vänster och sen höger längs vattnet (9).
Ta stigen upp till 10 till Gösta Tammes Väg. Ta den andra avfarten vänster 11 och sen första höger så att du kommer ner mot vattnet igen. Fortsätt framåt och håll dig till vägen som ligger närmast vattnet.

4-8 km

Här kommer ett ganska långt parti där du hela tiden håller vänster 12 så du ligger på vägen närmast vattnet (vattnet på din vänstra sida). Banan går på det här partiet mestadels på grusväg med partier av trädäck 13.

Efter ca 7,5 km kommer Ulriksdals Slottsväg 14 som du håller dig på förbi byggnaderna och håller sen vänster (stigen) ner mot vattnet igen.

8-11 km

Du forsätter längs vägen närmast vattnet 15. Här kommer partier som går på mindre stigar/skogsvägar och är mer tekniskt utmanande. Var försiktig om det är halt!

Efter ca 9,3 km springer du upp för en backe 16 och kommer in på Alnäsvägen som du följer under E18. Håll vägen uppför backen och vik av så du kommer in på cykelvägen 17 som går parallellt med Roslagsvägen 18.

Spring över bron och ta sedan vänster in på stigen 19 som tar dig ner till vattnet 20. Fortsätt längs vattnet tills du kommer till det lilla tegelhuset som markerar slutet av Etapp 1 21.

observera!

Partiet mellan 1-3 km där det finns lite olika vägval så ta gärna en extra titt på kartan.