Karta över Brunnsviken

Lucka 5
Riddarfjärden
8,4 KM

Start

Du startar vid trafikljuset innan Strömbron Bild 1.

0-4 km

Ta vägen fram så att du har vatnet på din vänstra sida. Du passerar slottet och fortsätter rakt fram mot Slussen Bild 2. Vid Slusen tar du dig nedför trapporna Bild 3 över övergångsstället och sen vänster så du kommer in på Södra Järngraven Bild 4.

Fortsätt vägen fram med vattnet på din högra sida i nästan 2 km Bild 5. Sväng sedan vänster, över Södra Mälarstrand och sen Pålsundsbacken upp Bild 6. När du är uppe för backen tar du höger och sen rätt över Västerbron Bild 7.

4-8,4 km

Fortsätt vägen fram, under Lilla Västerbron Bild 8, runda parken och sen under Lilla Västerbron igen. Fortsätt vägen rakt fram Bild 9 ner mot Norr Mälarstrand. Med vattnet på din högra sida fortsätter du Norr Mälarstrand hela vägen till Stadshuset Bild 10.

Vid Stadshuset tar du vänster och sen höger Bild 11. Fortsätt vägen fram över bron och håll sen höger ner mot vattnet Bild 12. Följ sen Strömgatan rakt fram hela vägen tills du kommer till målet vid Strömbron Bild 13.

observera!

Det förekommer vägövergångar på banan där du behöver vara försiktig och uppmärksam.